Nazdar jsme Novopačtí skauti 

V sekci Přehled schůzek naleznete první rozpis časů schůzek.
 
Akce právě konané II. oddílem:
 
Plánované akce na rok 2018:

 

 

27. - 30.10.        Východ slunce

7. - 8.12.            Promítání fotek a šipky

21. - 22.12.        Besídka a výlet ke krmelci

2019                  100 let novopackého skautingu

4. - 5.1.              Tříkrálová sbírka

1. - 3.2.              Hory ?

16.2.                  Skautský ples

   

Kalendář akcí střediska a obsazenosti klubovny:
 
 
 
Rekonstrukci klubovny podporuje: