Nezvyklé události v ulicích Nové Paky, aneb Hra o Nové Pace

10.09.2012 08:23

 

Nezvyklé události v ulicích Nové Paky, aneb Hra o Nové Pace

 

V ulicích Nové Paky pobíhalo o sobotním odpoledni nezvyklé množství lidí. Novopačtí skauti pořádali v sobotu 8.9. Hru o Nové Pace pro širokou veřejnost, která představila a provedla soutěžící tímto krásným městem s bohatou historií formou různých úkolů, otázek a hledání zajímavostí v ulicích a prostranstvích.

Již během sobotního dopoledne vyrostlo na náměstí v Nové Pace indiánské tee-pee, které bylo předzvěstí, že se bude v Nové Pace bude něco skautského dít. Po poledni indiánské obydlí ožilo ukázkami  rukodělných prací a vůní čajů. Děti i dospělí si zde mohli vyzkoušet např. uplést náramky a k tomu si dát šálek dobrého indiánského čaje. V půl druhé začala novopackými skauty velmi dobře připraná a propracovaná samotná Hra o Nové Pace a postupně začali vyrážet z náměstí první skupinky dětí i dospělých, kteří chtěli poznat Novou Paku z trochu jiného pohledu než jak jej znají dosud. Dle věku a schopností byli soutěžící rozděleni do skupin (Medvíďata, Grizzly a Starý, ale tuze chytrý medvěd). Každý soutěžící obdržel podle zařazení krásný sešit s úkoly a  mapkou Nové Paky. Pak už nezbývalo než se rozeběhnout po Nové Pace na jednotlivá zajímavá místa, na které odkazovaly úkoly a zjistit např. na kterém obchodu se můžeme dočíst moudro „Práce šlechtí a důvěra sílí“, nebo kolik bosých nohou je na pátém zastavení u křížové cesty, kde je most nazývaný „dřevěňák“ a proč se tak jmenuje apod. Při hře samotné se po městě pohybovalo okolo stovky soutěžících, a to již bylo na takovouto velikost města znát – soutěžící byli opravdu všude.

Kolem půl čtvrté již první soutěžící skupinky dobíhaly s vyplněnými úkoly ke skautské klubovně, kde byl cíl Hry o Nové Pace.

Okolí skautské klubovny již v tu chvíli žilo, byla tu velmi krásně zajištěna další část skautského odpoledne. Na plácku u skautské klubovny bylo připraveno plno zajímavých aktivit, které si mohli rodiče společně s dětmi také zažít na vlastní kůži. Mezi nejpoutavější aktivity, které si mohli všichni u skautské klubovny za pomoci skautů a skautek vyzkoušet patřilo např. střílení z luku, lasování, bičování, psaní tajným písmem, nebo šplh po zavěšené tyči s jištěním, ukázka kovářství, pečení si vlastních indiánských placek atp.. Některé děti zaujala zkouška vlastních čichových buněk, kdy si mohly vyzkoušet, zda dokáží rozlišit např. jehličí nebo další přírodniny pouze čichovými smysly.

V pozdním odpoledni skautští vedoucí svolali všechny přítomné k vyhlášení výsledků Hry o Nové Pace a netrpělivým skupinkám předali zasloužené odměny. V těchto chvílích bylo již na skautském plácku okolo dvou stovek lidí, kteří se náramně bavili, povídali, si relaxovali a zažívali jedno z krásných nevšedních odpolední babího léta.

S blížícím se večerem byl čas usednout společně k připravenému ohni, který byl dle skautských tradic zapálen fagulí a zahájen společným zpěvem. Za zvuků kytar a zpěvu známých písní si každý mohl upéct buřta a užívat si krásné atmosféry při plápolajícím ohni až do večerních hodin.

Celý „skautský den“ v Nové Pace, byl velmi povedený, ať už samotná Hra o Nové Pace, všechny doprovodné programy a aktivity, ale také veškeré infostánky s množstvím kvalitních materiálů.

Velký dík za velmi pěkně připravenou akci patří především organizátorům a městu Nová Paka za finanční podporu, bez které by nebylo možné takto krásnou akci v takovémto rozsahu zrealizovat.

Pokud Vás zaujala činnost novopackých skautů - II.oddílu, nebo byste se chtěli přidat k této úžasné partě lidí, nebo byste rádi, aby Vaše dítě chodilo do skautu  podívejte se na jejich stránky https://skautnp.webnode.cz nebo se přijďte někdy podívat přímo do skautské klubovny nebo na nějakou další akci, o kterých bude informováno na již zmíněných stránkách.

 

—————

Zpět


KontaktSkautská klubovna
Svatojánská 1193
Nová Paka
50901


Středisko Sopka Nová Paka
www.skautingnp.webnode.cz