Informace o nás

Jsme malý oddíl pozemních skautů z krásného Podkrkonošského města Nová Paka spadající pod středisko "Sopka".

Nyní pořádáme nábor na nové členy do našeho oddílu, kdyby jste měli zájem se zapojit koukněte na odkaz Přehled schůzek.

 

Junák – český skaut

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

 

Pro koho je Junák?

Pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Junák staví před každého cestu vlastního osobního rozvoje, pomáhá a pobízí k zdokonalování vlastních schopností a dovedností.

 

Jak to v Junáku chodí?

Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů. Oddíl se obvykle dělí do družin. Během roku se oddíly scházejí na pravidelných oddílových schůzkách, družiny mají své schůzky zpravidla jednou týdně. Oddílové i družinové schůzky jsou plné her, ale skautky a skauti si zábavnou formou také procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

 

Kdo se v Junáku o děti stará?

Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. V „partě“ vede skautskou družinu starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Rádcové družin a jejich zástupci – podrádcové v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu, zajišťující chod oddílu. Každý člen má možnost podílet se na tvorbě programu a utvářet život oddílu.

 

Co vše Junák nabízí?

Mezinárodní přátelství
Junák je moderní organizace, která má globální rozměr (214 zemí). Umožňuje svým členům setkávání s mladými lidmi z celého světa. V jazykových táborech, na mezinárodních expedicích a setkáních podporuje komunikační schopnosti, odstraňuje předsudky a ostych před příslušníky jiných národů a kultur. Bohatých mezinárodních zkušeností pak také využívá při tvorbě programů.


KontaktSkautská klubovna
Svatojánská 1193
Nová Paka
50901


Středisko Sopka Nová Paka
www.skautingnp.webnode.cz